Avis

VÝMENA PNEUMATÍK (Letné/Zimné) 

Dôvody k výmene pneumatík

  • Opotrebenie pneumatík na 2 mm hĺbky dezénu a menej (zákonný limit je 1,6 mm).
    Neopraviteľné poškodenie pneumatiky (za poistnú udalosť sa považuje iba vprípade, že je zároveň poškodená aj niektorá ďalšia časť vozidla, napr. disk).
  • Prezutie pneumatík z letných na zimné a naopak (pokiaľ sú k vozidlu zimné pneumatiky).

UPOZORNENIE! 

Zimné pneumatiky (pokiaľ je nimi vozidlo vybavené) musia byť namontované najneskôr do 1. decembra. Obdobne potom prezutie na letné pneumatiky musí byť uskutočnené najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roku.

Miesta výmeny pneumatík

  • Zmluvná sieť pneuservisov COMBI Slovakia vcelej republike - viď. Príloha k driver setu (manuálu pre vodiča),
  • Individuálne zmluvné pneuservisy - PanEuro, spol. s.r.o., Motor-Car Wiesenthal & Co. a pod.

Objednanie sa do pneuservisu

Je potrebné dohodnúť si telefonicky termín a čas pristavenia vozidla do pneuservisu. U väčšiny pneuservisov možno pristaviť vozidlo takmer okamžite. Defekty pneumatík je potrebné riešiť urýchlene (najlepšie v deň poškodenia).

Odovzdanie vozidla do pneuservisu

Pri odovzdaní vozidla do pneuservisu je potrebné predložiť riadne vyplnený formulár „Zákazkový list" (vypíše prijímací technik). Pri vypisovaní zákazky je nevyhnutné zapísať hĺbku vzorky dezénu vymieňanej (i pri prehadzovaní letné/zimné) pneumatiky. Pneuservis následne kontaktuje AVIS Lease a vyžiada si súhlas k vykonaniu predmetného úkonu. Schválenie spolu s číslom klienta zapíše do zákazkového listu. Po ukončení servisného úkonu pneuservis zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tú spoločne s prílohami (zákazkový list) zašle na AVIS Lease.  

V prípade vymieňania letných pneumatík za zimné a naopak zmluvný pneuservis zaistí uskladnenie nepoužívaných sezónnych pneumatík (už zaúčtované vo výške mesačnej splátky). Pri tomto je nevyhnutné vyžiadať si tzv. „uskladňovací list".

Úhrada za úkony pneuservisu

Ak odsúhlasí AVIS Lease servisný úkon, zasiela zmluvný pneuservis faktúru na adresu AVIS Lease.
V prípade poškodenia pneumatiky pneuservis poskytne informácie (spravidla na zákazkovom liste) o hĺbke vzorky dezénu poškodenej pneumatiky a o spôsobe poškodenia pneumatiky (prípadne aj o predpokladanom dôvode poškodenia (napr. preťažovanie vozidla, zlá geometria nápravy a pod.)
AVIS Lease na základe obdržaných informácií vykalkuluje percentuálny podiel nákladov na opravu, ktorý bude účtovaný ako poškodenie (resp. ako poistná udalosť - s podmienkou, že bola poškodená aj iná časť vozidla). Zostatkový podiel nákladov bude zúčtovaný ako prevádzkové náklady vozidla (prevádzkové opotrebenie).

Napríklad :

Neopraviteľne poškodená pneumatika bola v čase poškodenia (napr. znehodnotenú prepichnutím neopraviteľného rozmeru) opotrebená na 80%. AVIS Lease potom vyúčtuje 20% nákladov na novú pneumatiku ako poškodenie a 80% nákladov zaúčtuje do prevádzkových nákladov vozidla. V prípade poškodenia pneumatiky pri poistnej udalosti, pri ktorej bola poškodená aj iná časť vozidla, sa 20% nákladov na pneumatiku pripočíta k nákladom na opravu ostatných poškodených časti a poistná udalosť bude likvidovaná ako jeden celok.

AVIS Lease  rovnako  sleduje  kilometrový  priebeh  pneumatík.  V  prípade, že sa tento priebeh bude výrazne  líšiť  (smerom  nadol)  od  priemeru  za  vozidlá daného typu, bude častejšiu výmenu pneumatík jednorázovo fakturovať z dôvodu nesprávneho používania vozidla (dôvodom spravidla býva preťaženie vozidla alebo nesprávne nahustenie pneumatiky).

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)