Avis

VAŠE STAROSTI NA NAŠE PLECIA

Úspešný chod spoločnosti si, okrem iného, vyžaduje taktiež disponovať kvalitným vozovým parkom. To však so sebou prináša nielen zvyšujúci sa objem nutnej administratívy, starostí s prevádzkou a servisom, riešením poistných udalostí, ale v neposlednom rade i výber nových a odpredaj ojazdených vozidiel, kontrolu nákladov a s tým spojeným aj jeden, či niekoľko zamestnancov naviac. Dovoľte nám tieto starosti prevziať na nás a Vám tak ponechať priestor pre plnohodnotné sa venovanie činnostiam, ktoré priamo súvisia s Vašim predmetom podnikania a ktorá Vám samozrejme prináša zisk.

Cieľom spoločnosti AVIS Lease je ušetriť Vás od povinností týkajúcich sa prevádzky Vášho vozového parku. Ponúkame Vám operatívny prenájom automobilov, ktorých rozsah určujete Vy a to v závislosti od Vašich porieb a prianí. Naše služby siahajú až po úplné administratívne prevzatie Vášho vozového parku do správy našej spoločnosti a to na vopred dohodnuté obdobie a za vopred stanovených podmienok a poskytovania služieb.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)