Avis

UKONČENIE OPERATÍVNEHO LEASINGU VOZIDLA

AVIS Lease s klientom resp. s užívateľom dohodne spôsob, termín, čas a miesto prevzatia vozidla. Vozidlo musí byť vrátené so všetkými kľúčmi a ovládačmi (vrátane ich neporušených kódových štítkov), výbavou (napr. zimné pneumatiky a pod.) a dokladmi v nepoškodenom stave, čisté a max. s primeraným opotrebením, zodpovedajúcim dobe používania predmetu nájmu a počtu ním najazdených kilometrov.   

Pri vrátení predmetu nájmu je nutné sa potom držať pokynov prenajímateľa, ktoré nájomca obdrží v dostatočnom časovom predstihu pred vypršaním zmluvne dohodnutej doby nájmu.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)