Skupina spoločností

United Group – predstavuje filozofiu komplexných služieb prostredníctvom skupiny spoločností. A tieto poskytujú zákazníkom v oblasti služieb motorových vozidiel od nákupu, prenájmu až po odpredaj. Ponúkame najefektívnejšie riešenie vozového parku.

Počas svojho 20 ročného pôsobenia na slovenskom trhu sa stala zrelou spoločnosťou so stabilnou pozíciou, ktorú si udržiava aj v náročnom konkurenčnom prostredí.

Všetky spoločnosti sú sústredené pod jednotnou štruktúrou s cieľom efektivity a optimalizácie procesov:
 

- United Rental Group, s.r.o. , licencia AVIS Rent a Car
  Autopožičovňa (prenájom áut od 1 dňa do 12 mesiacov)

- United Lease Group, s.r.o.
  Leasing, správa vozového parku, licencia AVIS LEASE (operatívny leasing od 12 mesiacov a viac)

- United Automotive Group, s.r.o. Aukčná a Logistická spoločnosť vozidiel
  (Autobazár, Logistické centrum a Remarketing).
 

Našim základným cieľom je dosiahnutie dlhodobých partnerských vzťahov, neustále sledovanie potrieb našich zákazníkov a navrhovanie optimálnych riešení ich potrieb.
Pre dosiahnutie tohto cieľa kladieme dôraz na profesionalitu a  vysokú kvalitu našich služieb. Hodnota značky na trhu je veľmi dôležitá a mala by predovšetkým vzbudzovať dôveru.
Práve imidž značky je to, čo odlišuje produkty, ktoré sú inak totožné.  Zákazník ju vníma ako prostriedok identifikácie služby, dáva mu potrebné informácie. Značka by  mala zdôrazňovať istotu a dôveru, ak zákazník značke dôveruje, ostáva jej verný.

Teraz nám dovoľte v krátkosti predstaviť jednotlivé spoločnosti:

 

United Rental Group, s.r.o. - AVIS licencia Slovensko – známa svojim sloganom „Wy try harder“ – „Vynakladáme viac úsilia“ založená na Slovensku v r.1996.

Štandardne ponúkame prenájom osobných či úžitkových vozidiel, kategórie sú rozdelené na ekonomickú, strednú triedu a manažérsky štandard. Máme viac ako 450 vozidiel vo svojej flotile zaradených do 26 kategórií, vďaka čomu  sme  spolu  s kvalitne  ponúkanými  službami  predurčení  byť  na 1. mieste na Slovensku, s najväčším množstvom otvorených pobočiek, viac ako 20 na celom území Slovenska. 

- Bratislava
- Trnava
- Dunajská Streda
- Galanta
- Partizánske
- Poprad
- Žilina
- Martin
- Banská Bystrica
- Košice
- Nove Zámky
- Trenčín...

Vozidlá, ktoré ponúkame sú od renomovaných výrobcov ako: Škoda, VW, Renault, Peugeot, Kia, BMW a Mercedes. Naše vozidlá nie sú v priemere staršie viac ako 12 mesiacov a s minimálnym počtom kilometrov vám tak dávajú úplný pocit istoty. Prenajaté auto od nás je automaticky havarijne poistené a spolu s programami poistenia a pripoistení ste tak chránení počas vašej pohodlnej jazdy, nech už smerujete kamkoľvek.

O tom, že náš vozový park je moderný, je vidieť aj na vozidlách. Jedinečnosť našej flotily je  aj v tom, že je  celá nefajčiarska.
Naša spoločenská a sociálna zodpovednosť nás vedie prenajímať vozidlá s čo najnižším zaťažením životného prostredia.

Najnovším produktom, ktorý vystihuje výhody bezstarostnej jazdy automobilom a zároveň znižuje náklady na prevádzku vozidla je:

MAXIRENT

Maxirent je 12 mesačný prenájom vozidla za vopred dohodnuté mesačné nájomné.

V nájomnom je obsiahnuté:

- nájom vozidla
- poistenie HAP a PZP
- všetky poplatky spojené s prevádzkou vozidla (CD,DZ)
- zimné pneumatiky, prezutie a skladovanie pneumatík

Takýto produkt je vhodný pre zákazníkov, pre ktorých je nájom vozidla z pohľadu ich potrieb finančne náročný avšak operatívny leasing je pre nich neprimerane dlhý. Zákazník si takto môže jednoducho objednať  vozidlo z vopred ponúkaných variantov, ktorý dokáže flexibilne splniť ich aktuálne potreby.


Ďalšie dôvody prečo AVIS Autopožičovňa

Služby Autopožičovne sú najčastejšie využívané pri:
- krátkodobých služobných cestách
- pri havárii ako náhradné vozidlo v čase, keď je vaše vozidlo v servise
- ako náhradné vozidlo, ak čakáte na nové vozidlo z výroby
- ako doplnkový systém riadenia vozového parku, vozidlá pre Office manažérov
- pri nástupe nových zamestnancov na pozíciu v čase skúšobnej lehoty
- len tak na účely skúšania noviniek na trhu
- AVIS ponúka najlepšie vybavené vozidlá na trhu.

 

prečo AVIS Van Rental - Prenájom dodávkových a úžitkových vozidiel

Potrebujete previezť tovar väčším vozidlom:

ponúkame úžitkové vozidlá typu Renault Trafic, Master alebo Mercedes-Benz Sprinter
s objemom prepravy 6 m3,11,5 m3,14 m3

Od apríla 2016  ponúkame aj chladiarenské vozidlá.
 

No nezabúdame ani na tých, ktorí potrebujú cestovať do zahraničia. Dokonalým integrovaným celosvetovým rezervačným systémom je AVIS WIZARD. Prostredníctvom neho vieme zabezpečiť rezervácie kdekoľvek v zahraničí. Môžete využívať jednosmerné prenájmy (prenajmi si vozidlo na Slovensku a vráť kdekoľvek na svete, kde AVIS pôsobí), využitie Preferred Card .

Pre veľké spoločnosti, kde zamestnanci často cestujú do zahraničia, ponúkame:

- AVIS platobné vouchery
- AVIS Charge Card, ktoré vám zjednodušia rezerváciu a platby za prenájom vozidla a zároveň za prenájom platíte doma prostredníctvom faktúry.


AVIS Rent a Car, Autopožičovňa
Headquarter
Ivanská cesta 43, 821 04 Bratislava,Slovak republic
http: www.avis.sk
fb: avis/avisworld

AVIS Van Rental,Prenájom úžitkových vozidiel
Headquarter
Stará Vajnorská cesta 39/A, 831 04 Bratislava,Slovak republic
http: www.avisvan.sk
fb: avis/avisworld

United Lease Group, s.r.o. - AVIS LEASE, čo iní sľubujú, AVIS Lease plní

V podnikateľskej činnosti sú automobily neodmysliteľnou potrebou.
Avšak s prevádzkou takéhoto vozového parku sú spojené mnohé povinnosti, ktoré vám zaberajú množstvo času a energie a stoja aj nemalé finančné prostriedky.
Naše dlhoročné celosvetové skúsenosti s operatívnym leasingom z nás robia ideálneho partnera pre správu vášho vozového parku.

Našou prioritou je nájsť správnu rovnováhu na maximálnu optimalizáciu nákladov.

Jedna z možností pre vás môže byť teda operatívny leasing automobilov, ktorých rozsah určujete vy a to v závislosti od vašich potrieb a prianí. Cieľom spoločnosti AVIS Lease je ušetriť vás od povinností týkajúcich sa prevádzky vášho vozového parku, zabezpečiť kompletný „outsourcing“ pre správu firemného vozového parku a vám umožniť sústrediť sa  v plnej miere na svoj predmet podnikania.

Hlavným zameraním spoločnosti je poskytovať operatívny nájom (lízing) vozidiel bez akontácie, s jednou faktúrou mesačne za celý vozový park, so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.

Rozsah poskytovaných služieb operatívneho leasingu je predmetom dohody s klientom. 


Čo predstavuje operatívny leasing:

 • akontácia 0 %
 • pravidelné garantované splátky
 • možnosť voľby doby prenájmu
 • splátky len zo skutočne „spotrebovanej“ časti hodnoty auta
 • strednodobý alebo dlhodobý prenájom (12 - 60 mesiacov)
 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti manažmentu vozového parku
 • kratšia doba nájmu automobilu než je jeho životnosť
 • po ukončení nájomca vráti automobil leasingovej spoločnosti, pričom tá sa oň ďalej postará

Čo nás vystihuje a čím sa odlišujeme?

 • individuálny prístup
 • celosvetové skúsenosti značky
 • profesionalita
 • serióznosť
 • flexibilita
 • vysoký štandard
 • možnosť jazdiť už od momentu objednania vozidla autom rovnakej kategórie vo výške mesačnej leasingovej splátky

Všetky činnosti a administratívu spojenú s prevádzkou vozidiel preberáme na svoje plecia.

Základom operatívneho leasingu je okrem prenájmu vozidiel aj balík služieb, ktoré prispievajú k bezproblémovej prevádzke vozidla.

Prečo teda áno? Čo všetko zvládame a vybavíme za vás?

 • Poradíme vám pri výbere vozidla presne podľa vašich potrieb
 • Ako prvé, poznáte presné náklady na prevádzku vášho vozidla
 • Vybavíme všetky administratívne náležitosti
 • Máme uzatvorené rámcové zmluvy s dodávateľmi vozidiel, vyjednávame za vás s dodávateľmi zaujímavé podmienky nákupu, veľkoodberateľské zľavy, ktoré sú aplikované do kalkulácie prenajatého vozidla
 • Vieme sa postarať o všetky náležitosti, ktoré správa motorového vozidla zahŕňa, vrátane spracovania faktúr za servis, po dohode i platieb za pohonné hmoty či kompletné vybavovanie poistných udalostí a nie menej dôležité i zabezpečenie náhradného vozidla v prípade potreby
 • Úhradu zákonných poplatkov a daní (povinné zmluvné a havarijné poistenie, cestná daň)
 • Diaľničnú známku
 • Zabezpečíme pravidelnú údržbu a opravy vozidla v autorizovaných servisoch, vrátane výmeny a skladovania letných a zimných pneumatík.
 • Ďalej klientom vieme ponúknuť služby 24 – hodinovej medzinárodnej asistenčnej služby AVIS Lease Assistance a službu monitoringu vozidiel zahŕňajúcu on-line lokalizáciu vozidla, spracovávanie knihy jázd a výkazov, signalizáciu odcudzenia vozidla.
   

Ďalším nemenej zaujímavým produktom, ktorý AVIS Lease ponúka je správa vozového parku.

Produkt  správa vozového parku je určený pre spoločnosti s vozovým parkom minimálne 5 áut vo vlastníctve, prípadne splácané formou finančného leasingu alebo úveru.
Všetky vozidlá zostávajú naďalej Vašim majetkom, my sa Vám o ne staráme s cieľom čo najviac optimalizovať administratívnu, personálnu a nákladovú náročnosť prevádzky vozového parku, pričom rozsah služieb, ktoré pre vás budeme vykonávať je iba na vašom rozhodnutí.
Váš vozový park prechádza do našej správy uzatvorením zmluvy o správe vozového parku na minimálne jeden rok, v ktorej sú špecifikované všetky podmienky správy autoparku, poplatok za správu a rozsah poskytovaných služieb.
Mesačne bude Vaše oddelenie spracovávať, bez ohľadu na veľkosť vášho vozového parku, maximálne dve faktúry súvisiace so správou vozového parku:

 • faktúru zahŕňajúcu poplatok za správu, diaľničnú známku, asistenčné služby, monitoring (ak ste si všetky tieto služby v rámci správy vozového parku vybrali), a
 • faktúru zahŕňajúcu vykonané servisy, pneuservisy a úhradu za načerpané pohonné hmoty za predchádzajúci mesiac

Prenechajte riadenie vášho vozového parku na skúseného partnera a využite naše jednoduché, ale flexibilné riešenie. Ak správa vozového parku nie je vašou hlavnou náplňou podnikania a nechcete znášať riziká spojené s jeho údržbou, sme tu pre vás.

AVIS LEASE
Headquarter
Mlynské Nivy 73/a,
SK-821 05  Bratislava,Slovak republic
http: www.avislease.sk
fb: avisleaseUnited Automotive Group, s.r.o. – pod názvom a značkou je jednoducho synonymum kompletného servisu a logistiky  pre odpredaj jazdených automobilov, tzv. REMARKETINGU

UAG je rozdelená na 3 divízie:

(1) UAG A Aukcie - elektronické aukcie vozidiel a dopravných prostriedkov.

(2) UAG LC - Logistické Centrum - preberanie vozidiel po ukončení prevádzky vo vozovom parku, opravy vozidiel, sklad vozidiel, služby prepisu vozidiel na ďalšie osoby a ďalšie činnosti.

(3) UAG AG - AutoGigant – maloobchodný predaj jazdených vozidiel prostredníctvom autobazáru.
 

(1) UAG A - Aukcie

UAG A prevádzkuje internetové aukcie automobilov pre veľkoobchodných nákupcov, ktoré predstavujú jedny z najstarších foriem transakcií s obchodným tovarom.

Už od roku 2006 úspešne sprostredkovávame takto predaj jazdených motorových vozidiel. Svoju ponuku služieb neustále dopĺňame a prispôsobujeme požiadavkám našich zákazníkov.
Aukčné prostredie je ideálne, pretože zabezpečuje konkurenčné vytvorenie reálnej trhovej ceny pre každé vozidlo prostredníctvom systému tzv. "live bidovania" , čiže draženia v reálnom čase.

Aké sú možnosti a aké výhody takejto elektronickej aukcie  

-    aukcie prebiehajú 12 krát do mesiaca a záujemca si môže vybrať typ aukcie:

 • interné zamestnanecké aukcie vozidiel:
možnosť prednostného odkúpenia vozidla vlastným zamestnancom, ponúkané ako významný zamestnanecký benefit
 • externé aukcie:

 v prípade nezáujmu zamestnancov o vozidlá možnosť preradenia vozidiel do externej aukcie určenej pre veľkoodberateľov

 • regulárne aukcie na predaj vozidiel:

externé aukcie určené pre veľkoodberateľov, v súčasnej dobe evidujeme viac ako 500 obchodníkov s automobilmi

 • aukcie havarovaných vozidiel:

samostatná aukcia pre havarované nepojazdné alebo inak poškodené vozidlá  

Na našej internetovej stránke je pre vás vždy aktuálny zoznam vozidiel, ktoré sú priebežne zaraďované do aukcií.

Profesionálny team ľudí pripraví všetky technické podklady tak, aby proces predaja mohol prebiehať výlučne elektronicky a kupujúci mohli nakupovať vozidlá priamo hoci zo  svojej kancelárie,  v celej republike.

(2) UAG LC  - Logistické Centrum

K dispozícii máme novo vybudované logistické centrum, kde je plne zabezpečené:

-            preberanie a odovzdávanie vozidiel podľa štandardov aukcie
-            protokoly pre zákazníkov na prebraté vozidlá
-            ohodnocovanie cien vozidiel na predaj do aukcie
-            parkovanie vozidiel v poistenom stráženom objekte, Bratislava, Žilina, B. Bystrica, Košice, (objem 1500 vozidiel)
-            čistenie interiéru a exteriéru vozidiel po prevzatí od zákazníkov
-            technické zhodnotenie vozidiel pred predajom profesionálnym servisom
-            logistika spojená s predajom vozidiel (zvážanie z celého územia SR)
-            opravy havarovaných vozidiel po celom území Slovenska BA, BB, ZA, KE
-            služby predaja a výkonu úhrad a zabezpečenia pre predávajúceho bankovým prevodom
-            služby na Dopravnom Inšpektoráte polície
-            odhlasovanie do iných okresných miest
-            vyraďovanie z evidencie
-            náhradné ŠPZ a doklady k automobilu po ich strate alebo odcudzení
-            vybavovanie dokladov po odcudzení samotného vozidla
-            prihlasovanie vozidiel z dovozu a administratíva s tým spojená.

Výhody predaja prostredníctvom UAG Aukcie / UAG Logistického Centra

-            samostatná služba, kde klient má možnosť vybrať si z ponuky možností ponúkaných služieb a vyskladať si balík služieb, ktorý mu vyhovuje

-            komplexná služba, kde klient odovzdaním vozidla využíva všetky služby spoločnosti UAG, od pristavenia vozidla po samotný predaj

Najčastejšie ponúkané služby pre spoločnosti, ktoré majú záujem transparentne predávať vozidlá, je využitie všetkých služieb UAG A a UAG LC v kombinácii s AG, aby sa dosiahol žiadaný výsledok. Našim cieľom je predaj v optimálnom časovom horizonte za najlepšiu dostupnú cenu možnú v danom okamihu na trhu.
 

(3) UAG AG  - AutoGigant – autobazár je svojimi službami súčasťou spoločnosti United Automotive Group. Zameriava sa na priamy predaj koncovému užívateľovi s komplexom služieb.

Cieľom otvorenia kamenného autobazáru je získať čo najvyššiu ponuku za vozidlo na trhu. Predajná plocha s miestom pre viac ako 300 vozidiel v centre hlavného mesta Bratislava znamená komerčnú výhodu pri predaji konečnému zákazníkovi.

Jedinečnosť výnimočnej ponuky spočíva v predaji vozidiel iba od partnerov, ktorí vozidlá zakúpili a prevádzkovali v SR.

Spoločnosť AutoGigant ponúka od 1.aprila 2012 špeciálne označené vozidlá s produktovým názvom  5 ***** garancia, ktorá znamená, že vozidlá takto označené spĺňajú najvyšší štandard predaja jazdených vozidiel:

-       vozidlo malo 1 majiteľa
-       vozidlo bolo zakúpené na Slovensku
-       garantované kilometre servisnou knižkou
-       vozidlo servisované v autorizovanom servise
-       ponúkané s 12-mesačnou asistenčnou mobilitou.

Táto ponuka je na Slovensku jedinečná. Vychádza z osvedčeného modelu v zahraničí, kde zákazníci vyhľadávajú vozidla do 1 roka s výrazným cenovým znížením a zároveň s továrenskou zárukou pod názvom „jahreswagen“.
 

United Automotive Group, s.r.o.
Headquarter
Ivanská cesta 43,
SK-821 04,Bratislava,Slovak republic
http: www.unitedautomotive.sk
http: www.saaauction.sk
http: www.autogigant.sk

V prípade, že máte záujem o spoluprácu, pracovať u nás alebo prípadne iný dôvod, prosím napíšte nám na uvedenú kontaktnú adresu a radi vám pošleme prezentáciu, pripadne vás navštívime. Neustále hľadáme mladých schopných ľudí, ktorých cieľom je zamestnať sa v jedinečnej inovatívnej spoločnosti a využiť svoje znalosti a schopnosti.

United Group,s.r.o.
Group headquarter

Ivanská cesta 43
SK-821 04 Bratislava,Slovak republic
Fax: + 421 2 4848 4505
Judita Sabolčíková, koordinátor skupiny UG
E – mail: asistent@unitedgroup.sk
www.unitedgroup.sk

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: avislease.sk www.avislease.sk