PORUCHA VOZIDLA

AKO CHARAKTERIZOVAŤ PORUCHU

Poruchou sa rozumie neočakávane vzniknutá situácia, pri ktorej niektorá časť vozidla prestala plnohodnotne plniť svoju funkciu. Pokiaľ má vzniknutá porucha vplyv na technickú spôsobilosť vozidla k prevádzke na pozemných komunikáciách, musí byť vozidlo okamžite odstavené (podľa platných zákonných ustanovení).

Zaistenie opravy poruchy vozidla

Oprava poruchy, keď vozidlo nemusí byť na mieste poruchy odstavené

V prípade vzniku takejto poruchy je potrebné čo najskôr kontaktovať príslušný autorizovaný servis, resp. servisné stredisko odporúčané prenajímateľom a dohodnúť v najbližšom možnom termíne pristavenie vozidla do servisu (najlepšie ešte v ten istý deň). Dohodnutý termín je potrebné dodržať,  aby sa minimalizovala možnosť vzniku neskorších nedorozumení. Servis má potom dosť času zásobiť sa potrebnými dielmi (prípadne tiež zaistiť náhradné vozidlo pri časovo náročnejších opravách).

Oprava poruchy, keď vozidlo musí byť na mieste poruchy odstavené

Súčasťou dokladov od vozidla poskytnutých užívateľovi, je i asistenčná karta (v zmysle ustanovení predmetnej zmluvy) s uvedeným telefonickým spojením na dispečing. Prostredníctvom tejto karty je možné využiť 24 hodinovú asistenčnú službu. Po nahlásení problému asistenčná služba zaistí buď opravu na mieste, alebo prevoz vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu danej značky. Rovnako možno prostredníctvom asistenčnej služby zaistiť náhradné vozidlo, príp. odvoz, ubytovanie a pod. (viac Všeobecné podmienky AVIS Lease Assistance). Pre maximálnu efektívnosť a minimalizáciu stratových časov je preto potrebné dispečingu podať čo najviac možných informácií o poruche.

V prípade, že sa podarí vozidlo opraviť na mieste, je potrebné aby užívateľ najneskôr nasledujúci pracovný deň informoval AVIS Lease o danej skutočnosti, aby sa táto dala zaevidovať a neskôr i  skontrolovala s obdržanou informáciou od asistenčnej služby.

V prípade, že nemožno vozidlo opraviť na mieste, je potrebné (ako už bolo spomenuté) vozidlo nechať odtiahnuť do najbližšieho autorizovaného servisu a postupovať podľa nasledujúcich bodov.

Odovzdanie vozidla do servisu

Pri odovzdaní vozidla do servisu je potrebné v servise vyplniť formulár „Zákazkový list" a servisnú knižku vozidla (vypíše prijímací technik). Pri vypisovaní zákazky je povinnosťou servisu stanoviť predpokladanú cenu servisného úkonu a termín jeho dokončenia. Tento termín, vrátane ceny, musí byť jasne uvedený na zákazkovom liste, pričom jeho kópiu obdrží užívateľ vozidla. Servis následne kontaktuje AVIS Lease a vyžiada si súhlas k vykonaniu predmetného úkonu. Schválenie spolu s číslom klienta zapíše do zákazkového listu.

Vyzdvihnutie vozidla zo servisu

Vyzdvihnutie vozidla je potrebné uskutočniť v termíne stanovenom na zákazkovom liste, resp. na základe dohody s prijímacím technikom. V prípade nedodržania stanoveného termínu dokončenia servisných prác bez adekvátneho opodstatnenia (skrytá vada a pod.) je nutné kontaktovať AVIS Lease. Pri preberaní vozidla je nutné skontrolovať vykonané servisné úkony a zápis v servisnej knižke. Následne servis zákazku uzavrie, vypracuje faktúru a tu spoločne s prílohami (zákazkový list, záznamy o príslušných úkonoch a zásahoch do vozidla) zašle do AVIS Lease.

Uplatnenie si záruky na vozidlo

Na každé nové vozidlo poskytuje výrobca vozidla záruku, tá býva spravidla časovo, resp. počtom najazdených kilometrov, alebo kombináciou oboch limitov obmedzená.

V prípade, že je vozidlo v záručnej dobe a bolo pravidelne servisované podľa podmienok výrobcu, možno si uplatniť požiadavku „záručnej opravy" na náklady výrobcu (uplatňuje sa v súčinnosti s AVIS Lease).

V prípade, že je vozidlo už po záručnej dobe a napriek tomu sa na vozidle objaví predčasné opotrebenie niektorej z častí vozidla, alebo sa závada opakuje, je možné po dohode s autorizovaným dealerom si uplatniť tzv. kulanciu, kedy sa výrobca spolupodieľa na úhrade  nákladov spojených s odstránením týchto vád ním stanoveným percentuálnym podielom. Pre uplatnenie kulancie má výrobca jasne stanovenú procedúru a zásadnou podmienkou je pravidelný servis vozidla v značkovej sieti podľa ním stanovených podmienok.

Pokiaľ nebude (z dôvodu nedodržania výrobcom stanovených podmienok užívateľom) možné zo strany AVIS Lease uplatniť si u výrobcu garanciu alebo kulanciu (neodborný zásah do vozidla,  nedokladovanie pravidelných prehliadok, používanie vozidla v rozpore s podmienkami uvádzanými výrobcom a pod.), bude čiastka za opravu jednorázovo prefaktúrovaná ako plus náklady  z dôvodu nesprávneho používania vozidla.

Takisto sa môže stať, že výrobca vyzve majiteľa vozidla, aby sa dostavil do príslušného servisu na tzv. „zvolávaciu" akciu, keď sa preventívne kontrolujú prípadne vymieňajú výrobcom definované časti vozidla. Náklady spojené s kontrolou alebo opravou potom hradí výrobca.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: avislease.sk www.avislease.sk