Avis

POISTNÁ UDALOSŤ - RIEŠENIE

POISTNÁ UDALOSŤ RIEŠENÁ Z PZP
V prípade, ak užívateľ vozidla spôsobí jeho prevádzkou dopravnú nehodu so škodou
- prevyšujúcou desať násobok minimálnej mzdy, je povinný bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu Polícii SR a následne AVIS Lease .
- nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy, je potrebné na mieste nehody s protistranou (poškodeným) vyplniť formulár „Spoločné vyhlásenie o nehode motorového vozidla“ - v tom prípade nie je potrebné volať Políciu SR.
- nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy a vodiči sa nedohodli na spoločnom vyhlásení, je potrebné volať Políciu SR a následne to oznámiť AVIS Lease .

POISTNÁ UDALOSŤ RIEŠENÁ Z HAVARIJNÉHO POISTENIA
V prípade poškodenia vozidla, či už z viny užívateľa alebo iného účastníka cestnej premávky so škodou
- prevyšujúcou desať násobok minimálnej mzdy, alebo v prípade vzniku škody neznámym páchateľom, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť Polícii SR, nechať všetko zaprotokolovať a následne to oznámiť AVIS Lease
- nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy iným účastníkom cestnej premávky, je potrebné na mieste nehody spoločne s nim vyplniť formulár „Spoločné vyhlásenie o nehode motorového vozidla“ - v tom prípade nie je potrebné volať Políciu SR, avšak je nutne o tom vyrozumieť AVIS Lease
- nižšou ako desať násobok minimálnej mzdy a vodiči sa nedohodli (správa nebola podpísaná oboma stranami), je potrebné volať Políciu SR a následne to oznámiť AVIS Lease.

KRÁDEŽ VÝBAVY VOZIDLA (napr. audio techniky, sady Hands-Free, kolies a pod.)
Postup ako u udalosti z havarijného poistenia avšak pozor, akýkoľvek čo i len pokus o krádež s následkom poškodenia dverí, zámku, spínacej skrinky a pod., resp. krádež je treba vždy nahlásiť Polícii SR a následne to oznámiť AVIS Lease.

KRÁDEŽ VOZIDLA
Po zistení krádeže vozidla je užívateľ povinný bezodkladne kontaktovať Políciu SR a následne o tom informovať AVIS Lease. Naviac je nutné doložiť všetky kľúče (vrátane ich neporušených kódových štítkov), iné ovládače, príp. panel s autorádia a ostatné doklady od vozidla.

SPÔSOBENIE ÚRAZU
Každý úraz bude riešený individuálne na základe vyplneného tlačiva „Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia“. Ak vyšetrovala poistnú udalosť Polícia SR, je rovnako nutné doložiť závery vyšetrovania.

LIKVIDÁCIA POISTNEJ UDALOSTI
Najneskôr v deň vyzdvihnutia vozidla z opravy musia byť všetky požadované podklady (najčastejšie dopĺňaná adresa Polície SR, ktorá danú udalosť vyšetrovala alebo jej protokol o nehode, kópia vodičského preukazu a pod) doručené do AVIS Lease.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)