OPERATÍVNY LEASING

Neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života sa čoraz viac stávajú automobily. Obzvlášť v podnikateľskej činnosti sú neodmysliteľnou potrebou. Ich prínos je jednoznačný, uľahčujú a urýchľujú nám prácu. S ich prevádzkou sú však spojené mnohé povinnosti, ktoré nám zaberajú čas a tým nás oberajú o peniaze.

Čo všetko musíte zvládnuť k bezproblémovému fungovaniu Vášho autoparku?

Keys Avis
 • výber a nákup nových vozidiel
 • prefinancovanie nových vozidiel
 • registrácia vozidiel na DI
 • povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • likvidácia poistných udalostí
 • vedenie administratívy
 • povinné odvody a dane:
  cestná daň
  koncesionársky poplatok     
  diaľničná známka
 • organizácia, zaistenie servisu a opráv
 • pneumanagement
  zimné/letné
  opotrebované
  skladovanie sezónnych pneumatík
 • v prípade poruchy zabezpečiť náhradné auto
 • starosti s výmenou / odpredajom opotrebovaných áut

Čo vlastne operatívny leasing je:

 • strednodobý alebo dlhodobý prenájom (12-48 mesiacov)
 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti manažmentu vozového parku
 • doba nájmu automobilu kratšia ako je jeho životnosť
 • po ukončení nájomca vracia automobil leasingovej spoločnosti

Výhodou operatívneho leasingu je samozrejme aj fakt, že nemusíte pri obstaraní vozidla skladať žiadnu akontáciu, či celú alebo čiastočnú výšku obstarávacej ceny. Dĺžka nájmu nie je pritom viazaná pevne stanovenou dobou trvania, zvyčajne si ju určuje nájomca a to v rozpätí od 12 do 48 mesiacov. Nemenej dôležitá skutočnosť je i fakt, že Vaše účtovníctvo je v priemere zaťažujúce jednou, nanajvýš dvoma faktúrami mesačne za všetky služby spojené s prevádzkou vozidiel. Leasingová spoločnosť spravidla neúčtuje klientom ani žiadne extra poplatky a nepožaduje ani depozit či preddavok na financovanie jednotlivých služieb, či obstarania prípadného technického zhodnotenia vozidla. Taktiež sa postará o všetky náležitosti, ktoré správa motorového vozidla zahŕňa, vrátane spracovania faktúr za servis, prípadné platby za pohonné hmoty, či vybavenia poistných udalostí, v prípade potreby zabezpečí náhradné vozidlo a podobne. Uvoľnené finančné prostriedky tak môžete využiť na hlavnú činnosť Vašej spoločnosti.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)