Novinky

Asistenčné služby NON-STOP

26.02.2007

Vynakladáme viac úsilia – opierajúc sa o tento slogan a v snahe zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby, starostlivosť a stálu mobilitu, AVIS Lease pre Vás rozšírila okruh zmluvných partnerov a produktov pre poskytovanie asistenčných služieb o technickú asistenciu vozidlám klientov. Túto pre Vás zabezpečujeme v spolupráci s ELVIA Assistance, členom skupiny Mondial Assistance, najväčším svetovým poskytovateľom asistenčných služieb, pričom s touto službou je možné následne i využiť:

  • cestnú asistenciu, vyprostenie vozidla, odťah vozidla
  • opravu vozidla na mieste
  • „accident support“ pomoc pri zdokumentovaní nehody
  • zapožičanie náhradného automobilu
  • zaistenie náhradného ubytovania v prípade núdze
  • zabezpečenie náhradnej dopravy (vlakom 1. tr., autobusom, lietadlom)
  • zaslanie náhradných dielov
  • služby náhradného vodiča
  • zabezpečenie stráženého parkoviska
  • poskytnutie tlmočníka, zálohy, právnej pomoci a pod.

A to všetko na jedinom telefónnom čísle AVIS Lease Assistance.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)