Avis

Novinky

5 krokov na zamyslenie

27.04.2012

Krok č. 1
Predstavme si situáciu, že obstarávate nový firemný automobil. Vyberáte vozidlo, zvažujete cenu, technické parametre, dostupnosť servisov. Vstupujete do rokovania s predajcom, tlačíte na cenu. Niektorí Vám prezentujú výhodné ponuky - predvádzacie vozidlá, akciové modely. Málokto však vyskladá vozidlo tak, aby ste dosiahli maximálnu výšku zľavy. Nedá sa celý proces urobiť inak?

Krok č. 2
Ako budete vozidlo financovať? Máte dostatok prostriedkov v hotovosti? Nepotrebujete ich použiť inak? Je výhodnejší lízing, alebo úver? Ako je to s poistným vozidla? Je možné vyhnúť sa otázkam spojeným s financovaním vozidla?

Krok č. 3
Vozidlo je obstarané, pozrime sa na administratívu - je potrebné prihlásiť ho na dopravnom inšpektoráte, uzatvoriť poistenie, zaplatiť cestnú daň, kúpiť diaľničnú nálepku a...zaradiť do majetku. Dá sa služobný automobil používať tak, aby ste neboli zaťažený uvedenou administratívou?

Krok č. 4
Vozidlo je v prevádzke, je potrebné absolvovať pravidelné servisné prehliadky, riešiť bežné poškodenia. Máte čas a prostriedky na to, aby financie určené na servis a údržbu boli vynaložené optimálne? To znamená vyhnúť sa plateniu 19,90 EUR za výmenu žiarovky, 39,90 EUR za skúšobnú jazdu, zabezpečiť, že faktúra za garančný servis vozidla strednej kategórie nepresiahne 250 EUR. Je možné dlhodobo zabezpečiť kvalitný servis za nízke náklady?

Krok č. 5
Vozidlu sa končí životnosť. Je potrebné odpredať ho. Komu a akým spôsobom? Oplatí sa ho ešte opravovať? Prečo sa namiesto starostí s odpredajom vozidla nesústrediť rovno na výber nového?

ODPOVEDE A MOŽNÉ RIEŠENIA

Ak Vás zaujali otázky uvedené na konci jednotlivých krokov, možno Vás zaujmú aj riešenia, ktoré Vám ponúka AVIS Lease. Predstavte si, že Vašu predstavu o type vozidla, dobe nájmu a počte kilometrov, ktoré s ním plánujete jazdiť, spracujeme do jednotnej kalkulácie mesačného nájmu, ktorá bude zahŕňať veľkoodberateľské zľavy pri nákupe vozidla, poistení, a jeho servise. Vozidlo budete využívať ako službu, to znamená, že nebude zaradené vo Vašom majetku a jeho financovanie nezaťaží stranu pasív v hospodárskych výsledkoch. Splácať ho nebudete celé, ale len ekonomicky spotrebovanú časť. Za nastavenie splátky a rizikových položiek, ktorými sú trhová zostatková hodnota na konci nájmu a rozpočet na servis a údržbu, zodpovedáme my.

Naším cieľom je, aby ste sa mohli plne venovať svojim pracovným povinnostiam.
Prevádzku a pravidelnú obmenu Vašich vozidiel Vám radi zabezpečíme my.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)