Avis

MOŽE SA STAŤ ...

PREVÁDZKOVÉ OPOTREBOVANIE
Za opravu prevádzkového opotrebovania sa považuje nutná výmena dielov vozidla, ktoré z dôvodu opotrebovania neplnia dostatočne svoju funkciu - špecifikuje servis.

PORUCHA VOZIDLA
Poruchou sa rozumie neočakávane vzniknutá situácia, pri ktorej niektorá časť vozidla prestala plnohodnotne plniť svoju funkciu. Pokiaľ má vzniknutá porucha vplyv na technickú spôsobilosť vozidla, musí byť vozidlo okamžite odstavené.

UKRADNUTÉ ALEBO STRATENÉ EČ A DOKLADY K VOZIDLU
Je nutné nahlásiť Polícii SR a následne AVIS Lease, prip. vrátiť zostávajúci ks. EČ a Osvedčenia o evidencii vozidla (OEV). AVIS Lease následne zabezpečí vystavenie nových. Pri strate (prípadne krádeži) potvrdenia o úhrade PZP, Zelenej karty, čerpacej karty, asistenčnej karty a pod. bezodkladne o tom informujte AVIS Lease.

ZADRŽANIE OEV POLÍCIOU SR
Ak je Políciou SR zadržané OEV, je potrebné originál dokladu na dojazd čo najskôr doručiť do AVIS Lease. Následne AVIS Lease zabezpečí vrátenie zadržaného OEV.

VÝMENA PNEUMATÍK
Sa vykonáva pri opotrebení pneumatík na 2 mm hĺbky dezénu a menej (zákonný limit je 1,6 mm), neopraviteľnom poškodení pneumatiky a prehadzovaní pneumatík z letných na zimné a naopak, pričom je možné využiť sieť zmluvných pneuservisov COMBI Slovakia v celej republike.
UPOZORNENIE: Zimné pneumatiky musia byť namontované najneskôr do 1. decembra. Obdobne potom letné do 30. apríla nasledujúceho roku.

OPRAVY POŠKODENÉHO ZASKLENIA VOZIDLA
U vozidiel v záruke toto vykonáva autorizovaný servis danej značky. Po uplynutí záručnej doby je možné využiť i sieť zmluvných partnerov v celej SR.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)