Avis

ADMINISTRÁCIA NAJAZDENÝCH KILOMETROV

Tento bod sa týka užívateľov, u ktorých nemožno sledovať aktuálny stav najazdených kilometrov prostredníctvom čerpacích kariet pohonných hmôt (PHM), resp. zadávaním aktuálneho stavu kilometrov pri čerpaní PHM a o túto službu AVIS Lease požiadajú a jej cena je súčasťou mesačných splátok.

Pre bezproblémovú komunikáciu medzi klientom a AVIS Lease je nevyhnutné, aby boli stavy najazdených kilometrov aktualizované jedenkrát mesačne a v 1. týždni nového mesiaca zaslané do AVIS Lease (napr. v 1. týždni apríla budú zaslané aktualizované stavy k 31.3. atď.)

Pokiaľ AVIS Lease neobdrží potrebné aktuálne informácie môže dôjsť ku zbytočným nepresnostiam a nedorozumeniam, ktoré potom všetkým stranám zaberú zbytočný čas pri doriešení vzniknutých nezrovnalostí.

Ďalšou alternatívou je inštalácia GPS zariadenia do predmetu nájmu so zabezpečením elektronického monitoringu pohybu vozidla a na to naviazaným reportom. Táto služba musí byť však vopred zakalkulovaná a odsúhlasená oboma zúčastnenými stranami.

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)